Các thành viên giao bán đồ đạc + tài khoản + vật phảm = VNĐ hay Thẻ cào trong game sẽ bị xử lý như sau

- Lần 1 : lock 24h
- Lần 2 : 3 ngày
- Lần 3 : 7 ngày
- Lần 4 : lock tài khoản vĩnh viễn

Giao bán làm loạn game, spam liên tục tần suất lớn. Gây hoang mang cho người chơi
Mặt khắt việc giao bán trong game tạo điều kiện cho lừa đảo xuất hiện nhiều

Ai thích thì ra diễn đàn giao.

BQT mu kính báo

View more latest threads same category: