Gcoin yêu cầu đạt giải thấp nhất: 300.000 Gcoin

-TOP Đế Vương Lục Địa từ 0h00 2020-09-25 đến 24h00 2020-10-02
-Màu đỏ không đủ điều kiện nạp 300k gcoin - > loại

# Nhân vật Điểm Vấn Đỉnh Nạp Gcoin Điểm TOP Phần Thưởng
1 xFBIx 133(1) 510000(1) 2 x300.000
2 Teddyyy
125(2) 290000(2) 4 x250.000
3 deptrai 114(3) 120000(3) 6 x200.000
4 DwDkny 72(4) 50000(7) 11 x150.000
5 teddy2 60(5) 50000(9) 14 x100.000
6 CHANSUDOI 43(8) 70000(6) 14 x50.000
7 AK47 46(7) 50000(8) 15 x40.000
8 Josep 17(11) 80000(4) 15 x30.000
9 Asura 20(10) 50000(11) 21 x20.000
10 KuTiT 46(6) 40000(17) 23 x10.000

View more latest threads same category: