Chuyền tên miền Mu-cnc về Mu-vietnam.com cho tiện quản lý
Anh em nào đăng nhập id.mu-cnc.net thì qua id.mu-vietnam.com nhé
Dữ liệu game ko ảnh hưởng nhé anh em
Do 2 tên miền là 1 mu
BQT mu xin kính báo!

View more latest threads same category: